TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Trường THCS Cẩm Hoàng Thực hiện công văn của Phòng giáo dục và Đào tạo Cẩm Giàng hd về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bạo lực học đường

PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS CẨM HOÀNG

Số: 20/ KH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cẩm hoàng, ngày 02 tháng 3 năm 2013

KẾ HOẠCH
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG 

NĂM HỌC 2012 – 2013

          Thực hiện công văn số 07/CV- PGD&ĐT ngày 21/2/2013 của Phòng giáo dục và Đào tạo Cẩm Giàng hướng dẫn về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bạo lực học đường.Trường THCS Cẩm Hoàng xây dựng kế hoạch về việc tiếp tục phòng chống bạo lực học đường năm học 2012 – 2013, cụ thể như sau :
A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích:
– Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong mỗi học sinh nhà trường. Hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra.
– Tích cực góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn .
2. Yêu cầu:
– Công tác này phải được tuyên truyền, giáo dục và tổ chức triển khai sâu rộng trong đội ngũ CBGV- CNV – học sinh và PHHS. Nhà trường coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học và cũng là cơ sở để xem xét đánh giá thi đua đối với các lớp, các học sinh trong nhà trường.
– Phải phối hợp thường xuyên với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng ở địa phương để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường trong học sinh.
B. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI
1. Tổ chức cho học sinh được học tập, thảo luận về nội quy, quy định của nhà trường về quyền và nhiệm vụ của người học sinh theo quy định của Điều lệ trường trung học. Trong đó đặt yêu cầu cao đối với học sinh trong việc thực hiện và chấp hành các quy định của Pháp luật. Đặc biệt quan tâm chú ý như :
– Nghiêm cấm học sinh gây gổ đánh nhau, kéo băng kết nhóm với thanh thiếu niên ngoài nhà trường.
– Nghiêm cấm việc tàng trữ, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và các loại hung khí có khả năng gây sát thương cao.
– Nghiêm cấm việc tự ý tổ chức đi chơi picnic, dã ngoại, tắm ao hồ, sông suối. Phát tán lên mạng internet những thông tin không lành mạnh, tham gia các trò chơi nguy hiểm, kích động bạo lực.
2. Giao cho GVCN các lớp thông qua sinh hoạt 15’ đầu giờ, sinh hoạt cuối tuần…. để thường xuyên tuyên truyền về nội quy, quy định của nhà trường. Đảm bảo 100% học sinh ký cam kết thực hiện tốt những điều nội quy, quy định nhà trường đã đề ra.

3. Thành lập Ban thi đua, tổ nề nếp trật tự nhằm thường xuyên kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy định của học sinh hàng ngày. Cụ thể:
– Việc chấp hành về nề nếp, trang phục, đầu tóc, giày dép….
– Phát hiện và ngăn ngừa học sinh mang hung khí đến trường hoặc mang hung khí đến nhà trọ.
– Kiểm tra tác phong của học sinh.( Kiểm tra đột xuất học sinh)
4. Thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã, nhà trường phổ biến và triển khai tới toàn thể PHHS những nội quy, quy định của nhà trường có liên quan đến học sinh.
5. Phối hợp với Công an địa phương để tổ chức 01 buổi nói chuyện chuyên đề về các nội dung liên quan tới bạo lực học đường.
6. Lập hồ sơ theo dõi đối với những học sinh thường xuyên vi phạm nội quy. Thông tin kịp thời tới gia đình học sinh để phối kết hợp trong việc giáo dục những học sinh này tiến bộ. Đồng thời cung cấp danh sách những học sinh trên cho cơ quan chức năng để phối hợp giáo dục và có sự răn đe khi cần thiết.
7. Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn để xây dựng quy chế phối hợp hoạt động làm cơ sở cho việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến học sinh.
8. Thông báo về nơi cư trú với những trường hợp học sinh chây ỳ trong rèn luyện, thường xuyên vi phạm kỷ luật để nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục con em.
9. Thường xuyên tổ chức các hoạt động VHVN- TDTT các loại hình CLB để tạo sân chơi lành mạnh, tạo dựng môi trường học tập gần gũi, thân thiện cho học sinh. Thông qua học tập văn hóa để giáo dục lòng nhân ái, trang bị các kỹ năng sống cần thiết, kỹ năng ứng xử và giải quyết các tình huống trong học tập, sinh hoạt hàng ngày dựa trên lòng nhân ái, sự khoan dung, độ lượng.
10. Phát huy hơn nữa vai trò của GVCN trong việc gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng học sinh để có thể chia sẻ những khó khăn với học sinh, để an ủi và động viên các em vượt khó vươn lên. Đặc biệt chú ý những học sinh có điều kiện và hoàn cảnh dễ bị tổn thương như: Có hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, học sinh mồ côi, học sinh mà gia đình bố mẹ có mâu thuẫn, rạn nứt tình cảm…
11. Nghiêm khắc tổ chức kiểm điểm dưới cờ những trường hợp học sinh hay vi phạm khuyết điểm để làm gương cho những học sinh khác.
12. Thực hiện có hiệu qủa cuộc vận động: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động: “ Mỗi Thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”  trong nhà trường. Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, nêu gương tốt để học sinh noi theo, đặc biệt là những tấm gương học sinh vượt khó học giỏi qua các năm học.
13. Chỉ đạo giáo viên bộ môn GDCD tăng cường các hình thức sinh hoạt tổ, nhóm học sinh để nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm lý, tình cảm để có sự can thiệp kịp thời. Đặc biệt là tránh việc gây nên những áp lực về tâm lý, gây căng thẳng cho học sinh; GVCN đóng vai trò nòng cốt trong việc giúp các em học sinh giải tỏa các căng thẳng về tâm lý, là chỗ dựa tinh thần cho học sinh những lúc khó khăn..
Trên đây là kế hoạch về việc tiếp tục tăng cường phòng chống bạo lực học đường  của trường THCS Cẩm Hoàng trong học sinh năm học 2012 – 2013. . Kế hoạch này được phổ biến công khai đến từng CBGV-HS và PHHS nhà trường./.

Nơi nhận:                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG
– Phòng GD& ĐT( để b/c);
– Đăng tải trên Website của trường;
– Lưu VT.
Vũ Xuân Tuyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *